Podmínky použití stránek www.martinkortus.cz


Vlastníkem této webové stránky www.martinkortus.cz (dále jen „Stránky“) je firma Martin Kortus, IČ 6476421, se sídlem Dr. Zikmunda Wintra 23/796, 160 00 Praha 6 – Bubeneč zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Martin Kortus“). Přístup na tyto Stránky, jejich využívání (včetně informací zde obsažených) podléhá níže uvedeným Pravidlům.

Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme Vás o opuštění Stránek.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Stránek, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@martinkortus.cz.

Stránky Martin Kortus byly vytvořeny tak, aby splňovaly zákony České republiky, kde jsou také hostovány. Veškeré návštěvy Stránek a jakékoli spory vzniklé v souvislosti se Stránkami jsou podřízeny českému právnímu řádu. Podrobnosti týkající se autorských práv viz. sekce Autorská práva.

Firma Martin Kortus upozorňuje na to, že v případě, že jsou Stránky hypertextově spojeny s jakýmikoli stránkami provozovanými třetí osobou, Martin Kortus není a nemůže být odpovědna za jejich obsah, navíc uvedený odkaz na stránky třetí osoby nelze považovat za doporučení těchto stránek ze strany Martin Kortus. Současně také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek, a také není odpovědna za obsah této reklamy. Martin Kortus není odpovědný za cizí obsah umístěný na Stránkách.

Jakékoli informace na Stránkách jsou aktuální k datu uveřejnění, mohou navíc obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění ze strany firmy Martin Kortus.

Martin Kortus negarantuje věcnou správnost a úplnost obsahu Stránek. Z uvedeného důvodu proto, jakékoli informace nebo doporučení poskytnuté na Stránkách mají pouze informativní a nezávazný charakter a zejména je nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobku anebo služeb pro jakýkoli účel. Z uvedeného důvodu proto firma Martin Kortus neposkytuje žádné garance anebo záruky ohledně obsahu Stránek týkající se přesnosti, úplnosti nebo obsahu jakékoli uváděné informace a neodpovídá za žádné chyby, které se na Stránkách mohou vyskytnout.

Firma Martin Kortus nezaručuje, že užívání těchto Stránek bude nepřerušované a bezchybné. Stránky a materiály zde obsažené využíváte na své vlastní riziko. Martin Kortus není vůči jiné straně odpovědna za přímé, nepřímé anebo následné majetkové anebo nemajetkové újmy, které mohou vzniknout v důsledku využívání těchto Stránek nebo spoléhání na jejích obsah, včetně avšak nikoli výhradně, selhání systému, zpoždění nebo přerušení přístupu, počítačových virů, porušení bezpečnosti nebo neoprávněného využívání systémů v důsledku hackerského útoku a podobně.

© Copyright Martin Kortus, IČ 6476421, se sídlem Dr. Zikmunda Wintra 23/796, 160 00 Praha 6 – Bubeneč zapsaná v živnostenském rejstříku.