Autorská práva


© Copyright firma Martin Kortus, IČ 6476421, se sídlem Dr. Zikmunda Wintra 23/796, 160 00 Praha 6 – Bubeneč zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Martin Kortus“), www.martinkortus.cz.

Materiály publikované na webových stránkách www.martinkortus.cz (dále jen „Stránky“) podléhají ochraně podle zákona 121/2000 Sb., Autorský zákon, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Zejména ochranné známky, grafika, ilustrace, loga, text, design Stránek, videa, fotografie, zvuk a animace, jakož i jejich uspořádání na Stránkách (dále jen „Autorská díla“). Firma Martin Kortus je výhradním držitelem licence k jejich užití. Nelze vyloučit, že produkty a služby, reklama anebo další materiály publikované na Stránkách třetími subjekty (zejména tzv. partneři a podporovatelé firmy Martin Kortus), jsou dílem těchto osob a jsou chráněny Autorským zákonem.

Není poskytováno žádné povolení ke kopírování, reprodukci, sdílení, změně či stahování Stránek nebo jakékoli jejich části, zejména není povoleno jakýkoli obsah z těchto Stránek reprodukovat pro účely použití v publikacích nebo distribuci za jakýmkoli účelem bez předchozího písemného souhlasu firmy Martin Kortus.

Není poskytováno žádné povolení ke kopírování, reprodukci, sdílení nebo distribuci videozáznamů z kurzů vaření za jakýmkoli účelem bez předchozího písemného souhlasu firmy Martin Kortus.

Všechna práva vyhrazena.